Osobní údaje

U nás jsou Vaše data v bezpečí

Ochrana osobních údajů / ÚOOÚ
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník vyplněním kontaktního formuláře, objednávkového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů za účelem kontaktování ze strany dodavatele.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení objednaného zboží.

 

 

Kontakt

Mobil

+420 731 473 535

E-mail

servis@serviska.cz